​Avinor i 3. kvartal: Tilfredsstillende resultat og god drift

junit

Denne siden kan inneholde links til partnere som støtter oss hvis du handler fra dem.

Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2016 utgjorde 2 960 millioner kroner sammenlignet med 2 941 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Resultat etter skatt var på 539 millioner kroner, mot 521 millioner kroner i samme periode i fjor.

– Avinor leverer sikker og effektiv i drift i en periode med store utbyggingsprosjekter. Vi ligger også godt an i vårt arbeid med å modernisere og effektivisere selskapet,

Dag Falk-Petersen,  Konsernsjef, Avinor

Svak trafikkvekst

Flytrafikken i perioden 01.01 – 30.09.2016 målt i antall passasjerer over Avinors lufthavner økte med 1,3 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Flesland og Sola hadde en samlet trafikkreduksjon på 3,8 prosent, mens Oslo lufthavn økte med 3,9 prosent. Trafikken på Vestlandet er fortsatt preget av konjunkturene innen olje og gass, men nedgangen kompenseres av vekst ellers i landet.

Oslo lufthavn befester sin posisjon som det største flyfraktmarkedet i Norden. Norsk havbruksnæring opplever sterk vekst i internasjonale markeder i Asia, Afrika og USA, og Emirates, Cargolux og AirBridge Cargo har etablert nye fraktruter.

Avinor Flysikring vant internasjonal konkurranse

I konkurranse med flere internasjonale aktører, ble Avinor Flysikring i september valgt som leverandør av flygekontroll og flynavigasjonstjenester ved Torp Sandefjord lufthavn de neste fem årene. Tildeling av denne kontrakten viser at selskapet er konkurransedyktig. Samtidig er det oppnådd enighet med Forsvaret om å drive flysikringstjenester ved Rygge militære flyplass.

Ambisiøse klimamål

I forbindelse med innsatsen for reduserte klimagassutslipp, ble Oslo lufthavn, Værnes, Flesland, Sola og Kjevik lufthavner re-akkreditert i den internasjonale «Airport Carbon Accreditation» ordningen. Oslo lufthavn og Værnes er akkreditert på ordningens høyeste nivå (nivå3+), mens de øvrige lufthavnene er akkreditert på nivå 2. Det er fastsatt ambisiøse mål for reduserte klimagass- utslipp frem mot 2020.

I rute

Utbyggingsprosjektene ved Oslo lufthavn og Bergen lufthavn Flesland følger fremdriftsplan og budsjett. Prosjektet på Gardermoen er ca. 97 prosent ferdig og Flesland ca. 92 prosent ferdig. Nye Oslo lufthavn åpnes 27. april 2017, nye Flesland åpner 17. august 2017.

Konsernets moderniseringsprogram har god fremdrift med en foreløpig innsparingsprognose bedre enn målsetting. Siste 12 måneder er antall årsverk redusert med 104. Programmets mål om kostnadsbesparelse på 600 millioner kroner per år fra 2018 ligger fast.

Les kvartalsrapporten her: https://avinor.no/konsern/om-oss/finansiell-informasjon/rapporter

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *