AVINOR: Kraftig vekst i utenlandstrafikken

junit

Denne siden kan inneholde links til partnere som støtter oss hvis du handler fra dem.

Utlandstrafikken ved Avinors lufthavner økte med 4,7 prosent og innland ble marginalt redusert med 0,6 prosent sammenlignet med oktober i fjor.

Med over 4,6 millioner passasjerer gikk passasjertallene ved Avinors lufthavner totalt opp med 1,2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen så langt i 2016 er på 1,3 prosent.

Sterk vekst på Oslo lufthavn

På Avinors største lufthavner er det Oslo lufthavn som har sterkest økning i trafikken, med 4,4 prosent. Trondheim (1,5 prosent), Tromsø (2,6 prosent) og Bodø (1,9 prosent) opplever en god økning. I tillegg har det vært marginal økning i Ålesund (0,4 prosent) og Bergen (0,2 prosent).

Utlandstrafikken i Trondheim økte med hele 10 prosent, i Oslo med 7 prosent og i Bergen med 4 prosent.

– Vi ser at trafikken øker sterkt til Spania, Hellas og USA. Økningen til USA skyldes de nye rutene fra Oslo til Boston og Miami som har åpnet i år.

Jasper Spruit,Direktør for trafikkutvikling, Avinor

– I tillegg åpnet Ryanair ruter fra Oslo til London og Vilnius i slutten av oktober. Dette tror vi vil bidra til passasjervekst på Oslo lufthavn fremover.

I nord er det også sterk økning i utlandstrafikken. Tromsø har en økning på hele 27 prosent og i Bodø økte utlandstrafikken med 9 prosent. Det er også de nordlige lufthavnene som har den prosentvise største økningen i innlandstrafikken, med en økning på 2 prosent i Tromsø og 1,8 prosent i Bodø.

Kraftig nedgang i Rogaland

Stavanger lufthavn (ned 7,3 prosent) og Haugesund (ned 5,8 prosent) opplevde begge kraftig nedgang i passasjertallene i oktober. Utlandstrafikken sank med 21 prosent i Haugesund og 12 prosent i Stavanger. Innlandstrafikken i Haugesund økte med 0,8 prosent, men i Stavanger var det en nedgang på 3,5 prosent.

– Nedgangen i Rogaland henger sammen med sitausjonen i oljebransjen og et redusert rutetilbud utenlands, sier Spruit.

Antall offshorepassasjerer synker fortsatt kraftig, og var ned 20,6 prosent i oktober.

Totalt var det også en nedgang i antall flybevegelser på Avinors lufthavner med 1,7 prosent sammenlignet med oktober i 2015, litt over årstallene som viser en foreløpig nedgang på 1,3 prosent.

Kilde: Pressemelding Avinor

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *