Flyfrakt skal bidra til flere interkontinentale ruter

Denne siden kan inneholde links til partnere som støtter oss hvis du handler fra dem.

Flyfrakt er en viktig strategisk satsning for Avinor, hvor det langsiktige målet er å gjøre det mulig for flyfraktspeditører å etablere sitt nordiske fraktknutepunkt i Norge. Nå tilsetter Avinor en ny dedikert fraktsjef mens nåværende fraktsjef går over til å lede Avinors arbeid med ruteutvikling.

I forbindelse med Avinors strategiske satsning på flyfrakt dedikeres det nå to personer til å lede arbeidet med ruteutvikling og frakt. Nåværende fraktsjef, Martin Langaas, går over til stillingen som leder for ruteutvikling mens Eva Beate Lande tiltrer som ny fraktsjef i Avinor fra 1. oktober.

Eva kommer til Avinor fra stillingen som Business Development Manager i selskapet World Courier. I Avinor vil hun inngå i avdeling for trafikkutvikling hvor hun sammen med et team på fire personer skal ivareta operasjon og utvikling av frakt i Avinor.

– Vi er veldig fornøyde med at Eva har takket ja til å drive Avinor sin strategiske satsning på frakt. Dette er et viktig område for utviklingen av Avinor som selskap og vår posisjon som en ledende aktør innen verdikjeden for flyfrakt, men også som et ledd i økt tilgjengelighet og attraktivitet for Norge som land. Vi ser frem til å få Eva om bord for å drive denne satsningen fremover

Gaute Skallerud Riise, direktør trafikkutvikling.

Ansettelsen av en dedikert fraktsjef gjøres for å bygge videre på det gode arbeidet som er nedlagt siden Martin Langaas tok rollen i 2016 for å fremover ytterligere styrke Avinor sin rolle som en sentral aktør innen frakt og logistikk. Strategisk er frakt satt høyt på agendaen hos Avinor og satsningen krever et sterkt fokus i organisasjonen for å kunne drive utviklingen fremover, med et mål om økt flyt av gods inn og ut av lufthavnene, der utnyttelse av ledig kapasitet i passasjerfly er sentralt.

Som fraktsjef får Eva oppgaven om å bidra til økning i frakt og transport til og fra Avinors lufthavner. I tråd med Avinors strategi for trafikkvekst innebærer dette et særskilt fokus på å utvikle Oslo lufthavn til å bli Skandinavias foretrukne frakthub.

Eva Beate Lande tiltrer som ny fraktsjef i Avinor. Foto: Avinor / PR

 Jeg ser på dette som en unik mulighet til å kombinere min lidenskap for logistikk med et meningsfylt bidrag til flyfraktindustrien. Avinors dedikasjon for å tilrettelegge for det grønne skiftet og samtidig være konkurransedyktige gjennom innovative løsninger og forbedring i hele forsyningskjeden, var en av grunnene til jeg takket ja. Sammen med Avinors engasjement for bærekraft og kontinuerlig utvikling, ser jeg frem til å utforske nye måter å møte utfordringer på og skape positive resultater for både selskapet og bransjen som helhet.

Eva Beate Lande, ny fraktsjef i Avinor

Tilrettelegging er nøkkelen

Flyfrakt er et vesentlig bidrag for at direkteruter til markeder utenfor Europa skal være lønnsomme. På disse passasjerrutene kan flyfrakt fra Oslo lufthavn utgjøre over 30 prosent av inntektene. Tilrettelegging for at flyselskapene kan kombinere passasjerruter med frakt er avgjørende for attraktiviteten til Norge som destinasjon. Dette er et viktig ledd i å øke tilgjengeligheten til våre største handelspartnere internasjonalt og samtidig redusere reisetid og utslipp fra de reisende til og fra disse markedene.

Sammen med aktører i bransjen er Avinor godt i gang med å jobbe mot det langsiktige målet om å bli et nordisk knutepunkt for flyfrakt. I juni åpnet Oslo Seafood & Cargo Center (OSCC) sitt nye kjølelager på Oslo lufthavn og til høsten åpner Oslo Airport City sitt World Seafood Center for kjølelagring og filetering av fersk fisk.

Foto: Avinor / PR

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *