Bli med på innsiden av nye OSL

Denne siden kan inneholde links til partnere som støtter oss hvis du handler fra dem.

Har du vært innom OSL den siste tiden har du helt sikkert lagt merke til at der det en gang var store, flotte vindu ut mot rullebanen, er det nå reist en vegg. Men hva er det egentlig som skjuler seg bak denne mystiske veggen? Bli med oss på innsiden av nye OSL!

Våren 2011 startet en omfattende utbygging av Oslo Lufthavn Gardermoen. En utbygging som innebærer blant annet en utvidelse av dagens ankomst- og avgangshall, en større jernbanestasjon, samt en helt ny pir, Pir Nord. Forventet åpning av det nye anlegget er ikke før i april 2017. Men som de nysgjerrig perene vi er, har vi selvsagt tatt turen forbi låste dører og høye gjerder for å inspisere utbyggingens progresjon.

Pir Nord tar form
Pir Nord tar form

Utbyggingens mest spennende prosjekt er utvilsomt Pir Nord som er en forlengelse på 300 meter av dagens terminal. Pir Nord er nemlig det som ligger gjemt bak den 4000m2 store veggen som møter deg i det du kommer ut av sikkerhetskontrollen. Etter å ha blitt påkledd med hjelm, refleksvest og vernesko, blir vi geleidet til baksiden av denne mysterieveggen. Vi passerer den midlertidig nedlagte Gate 28, før vi fra bakkenivå kan entre den nye piren gjennom en provisorisk inngang på undersiden av bygget.

På vei til Pir Nord passerer vi blant annet den midlertidig nedlagte gate 28.
På vei til Pir Nord passerer vi blant annet den midlertidig nedlagte gate 28.

Vel inne i det nye bygget kommer vi først til en hall som ligger umiddelbart på baksiden av mysterieveggen, denne hallen vil tjene som pirens kommersielle område. Et område på 5000m2 som vil huse en ny Duty Free-butikk, paviljonger for serveringssteder, samt diverse kiosker og butikker. Når anlegget står ferdig vil det da bli en sammenhengende handlegate fra ny inngang til utland, nordover i Pir Nord og østover i Pir Øst

På baksiden av mysterieveggen
På baksiden av mysterieveggen
Illustrasjon av handlegaten mellom Pir Nord og Øst
Illustrasjon av handlegaten som strekker seg mellom Pir Nord og Øst

Nedre plan på Pir Nord vil benyttes av utlandsflyvninger, og øvre plan for innlandsflyvninger. Helt sentralt i pirens struktur er bruken av de nye flexigatene, gater som kan benyttes fra både øvre plan og nedre plan. Med flexigatene slipper flyene å måtte fysisk bytte plass for å veksle mellom innland og utland. For eksempel går rundt 15% av SAS og Norwegian sine fly i slynger mellom innland og utland, med flexigatene vil man oppnå en betraktelig økning av effektiviteten.

Pir Vest sett fra Pir Nord
Pir Vest sett fra Pir Nord
Illustrasjon av gatemiljø på Pir Nord
Illustrasjon av gatemiljø på Pir Nord

Pir Nord vil bli utstyrt med elleve oppstillingsplasser fordelt på elleve utlandsgater og ni innlandsgater. I tillegg vil det bli fem fjernoppstillingsplasser plassert nord for piren. Det er kun én av de elleve oppstilingsplassene som vil være tilrettelagt for større flytyper enn Boeing 737 og lignenede. Dette skyldes at Pir Nord er forbeholdt avganger innen Schengen-området og innland hvor hovedtyngden av trafikken baseres på fly av denne størrelsen. Du kan merke deg med det samme at OSL vil innføre ny nummerering av gatene som inkluderer Pir Nord fra og med 1. mars 2016. Om du i dag lar autopiloten navigere deg gjennom terminalen, vil det da være på tide å oppdatere kartet.

Pir Nord vil strekke seg over 63 000 kvadratmeter
Pir Nord strekker seg over 63 000 kvadratmeter
Illustrasjon av innlandsområdet
Illustrasjon av innlandsområdet

Pir Nord er tilrettelagt for å kunne utvides med ytterligere 250 meter i nordgående retning. Det forventes at dette vil være nødvendig rundt år 2030 da den årlige passasjertrafikken er estimert til 35 millioner, kontra 24,3 millioner i dag (2014). Da vil det og være nødvendig med en tredje rullebane. Opprinnelig ble det vurdert å bygge en helt ny terminal på motsatt side av taxebanen, cirka ved radartårnet som kan sees i midten på bildet under. Da ville man fått en A og B terminal bundet sammen med gangvei under taxebanen. Dette forslaget ble skrinlagt ført og fremst fordi det ville ha redusert passasjerenes kommersielle tilbud da dette har fått sitt dedikerte område ved skjøtepunktene mellom Pir Nord og Øst.

Pir Nord
Pir Nord
Illustrasjon av Pir Nord
Illustrasjon av Pir Nord

Det bygges og en ny avgang- og ankomsthall som vil integreres i det eksisterende terminalbygget. Området som er på 54 000 kvadratmeter, ligger på nedre plan bak jernbanestasjonen og vil tjene som ankomsthall for innlandstrafikken. Hallen er i dag visstnok så godt som ferdigstilt, men er kledd igjen med diverse materialer for å beskytte gulv og interiør under videre bygging.

Bagasjehall for Pir Nord og Vest
Bagasjehall for innlandstrafikk

På øvre plan bygges det ny avgangshall som primært vil bli brukt av Norwegian og selskaper som betjenes av Menzies. Det er lagt vekt på at alt skal være så logisk og automatisert som mulig for å kunne oppnå en mer effektiv passasjerstrøm. Hallen vil bestå av 34 selvbetjente innsjekkingsautomater hvor passasjerene printer boardingpass og bagasje tag før de sluses til neste stasjon for avlevering av bagasje. En finurlig løsning er de nye bagasjeheisene som sender bagasjen ned til det allerede anlegget, mer effektivt enn å sende med samlebånd gjennom bygget. Bagasjeheisene kan skimtes i form av kasser på rekke og rad på bildet under. Forøvrig vil du nok kjenne igjen arkitekturen fra dagens terminal med blant annet dragere av tre i taket. Påbyggets andre og tredje etasje vil bestå av kontorlokaler.

Ny avgangshall for Norwegian og Menzies
Ny avgangshall primært for Norwegian
Legg merke til de nye bagasjeheisene i form av kasser på gulvet
Legg merke til de nye bagasjeheisene i form av kasser på gulvet
Illustrasjon av ny avgangshall
Illustrasjon av ny avgangshall

Ved ankomst på jernbanestasjonen vil du kanskje kjenne igjen taket fra den opprinnelige stasjonen som nå er blitt en del av interiøret. De originale dragerne av tre er beholdt, men det er lagt til et sjakkmønster i taket. Dersom du reiser uten bagasje kan du her fortsette rett frem til den nye sikkerhetskontrollen. Den nye sikkerhetskontrollen vil bestå av 13 løp og sluser passasjerene videre inn til Pir Vest.

Inngangsparti fra jernbanestasjonen
Inngangsparti fra jernbanestasjonen
Sjakkmønsteret
Sjakkmønsteret
Illustrasjon av inngangspartiet fra jernbanestasjonen
Illustrasjon av inngangspartiet fra jernbanestasjonen

I følge planen er offisiell åpningsdato 27. april 2017, men innen den tid vil OSL kjøre en del tester og la de reisende bli kjent med de nye fasilitetene. Anlegget vil derfor bli gradvis tatt i bruk med økende belastning fra 1. februar 2017. Før den tid planlegges det å ta i bruk de midlertidige slusene i den nye sikkerhetskontrollen sommeren 2016. Dersom du er av den nysgjerrige typen, vil det allerede da bli anledning til en sniktitt da veggen som skiller den nye avgangshallen fra resten av terminalen vil bli revet.

Foto: Ronald Griffin
Illustrasjonsfoto: Nordic Office of Architecture
Hovedfoto: Nordic Office of Architecture
Kilde: OSL

Relaterte artikler
Forenklet tollklarering på Oslo Lufthavn starter opp 1. september
Nyåpnet VIP-tjeneste på Oslo Lufthavn

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *