Trafikktall: Bedre marginer og høyere punktlighet for Norwegian

Norwegian trafikktall for april

Denne siden kan inneholde links til partnere som støtter oss hvis du handler fra dem.

Trafikktall fra Norwegian for april viser at over 3,1 millioner passasjerer valgte å fly med selskapet denne måneden. Dette er en økning på tre prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Tallene for april er ikke direkte sammenlignbare med samme måned i fjor på grunn av påskeeffekten. Mars og april sett under ett viser likevel en positiv utvikling.

Totalt 3 137 608 passasjerer fløy med selskapet denne måneden, 88 359 flere enn i samme måned i 2018. Den totale trafikken (RPK) økte med 11 prosent og kapasiteten (ASK) med syv prosent. Fyllingsgraden var på 86,1 prosent, opp 3,1 prosentpoeng.

Påsken bidrar positivt

Påsken vil alltid påvirke tallene positivt. I år var påsken i april måned, som betyr at inntektene per tilgjengelige setekilometer (RASK) er høyere i år sammenlignet med i fjor. Hvis man sammenligner mars og april totalt sett i år med samme periode i fjor, var fyllingsgraden opp 1,8 prosentpoeng og yielden opp 6,9 prosent. Antall passasjerer økte med fire prosent, ASK økte med ni prosent og RASK økte med åtte prosent. Det var også noe økt etterspørsel den siste uken av april på grunn av pilotstreik i Skandinavia.

Bedre punktlighet

Norwegian gjennomførte 98,9 prosent av de planlagte flygningene i april. Selv om selskapets Boeing 737 MAX-fly fortsatt er tatt ut av produksjon ble passasjerene påvirket i liten grad. Selskapet slo blant annet sammen en rekke flygninger og tilbudte kundene alternative avreisetidspunkt for å løse situasjonen på best mulig måte. Punktligheten var på 83,4 prosent denne måneden.

– Jeg er godt fornøyd med den positive utviklingen i april og de to siste månedene sett under ett, både når det gjelder antall passasjerer, inntekter og punktlighet. Fremover skal vi fortsette å jobbe målrettet for å styrke lønnsomheten og samtidig tilby de reisende god kvalitet til en lav pris, og ikke minst bransjens nyeste og mest miljøvennlige flyflåte, sier konsernsjef Bjørn Kjos.

Tallene

Trafikkutvikling

Det totale antall passasjerer i april 2019 var 3 137 608. Tilsvarende tall for 2018 var 3 049 249 og innebærer en økning på 88 359 (3%).

Sammenlignet med samme periode i fjor:

  • Tilgjengelige setekilometer (ASK) økte med 7%
  • Passasjerkilometer (RPK) økte med 11%
  • Fyllingsgraden gikk opp fra 83,0% til 86,1%
April April 2019 April 2018 Endring
   ASK (mill) 8 659 8 063 7 %
   RPK (mill) 7 457 6 695 11 %
   Fyllingsgrad 86,1 % 83,0 % 3,1 pp.
   Passasjerer 3 137 608 3 049 249 3 %
Siste 12 måneder April 2019 April 2018 Endring
   ASK (mill) 103 277 80 394 28 %
   RPK (mill) 87 993 69 894 26 %
   Fyllingsgrad 85,2 % 86,9 % – 1,7 pp.
   Passasjerer 38 070 524 34 386 207 11 %

Billettinntekter

Billettinntekter per tilgjengelige setekilometer (RASK) er estimert til 0,35 for perioden. Dette er økning på hele 22% i forhold til i fjor. Gjennomsnittlig flygelengde for konsernet økte med 8% sammenlignet med samme periode i fjor.

April April 2019 April 2018 Endring
   Yield 0,41 0,35 18 %
   RASK (mill) 0,35 0,29 22 %

Punktlighet og regularitet

Norwegian gjennomførte 98,9% av sine planlagte flygninger i april. 83,4% av flygningene gikk på rutetid. Andel kanselleringer øker svakt i forhold til samme periode i fjor, men punktligheten er noe forbedret.

April April 2019 April 2018 Endring
   Regularitet 98,9 % 98,9 % -0,5 pp.
   Punktlighet 83,4 % 81,3 % 2,1 pp.

Kilde: Traffic Figures April 2019

Foto: Norwegian

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *