Endringer i Qatar Airways Privilege Club

Denne siden kan inneholde links til partnere som støtter oss hvis du handler fra dem.

Qatar Airways har allerede fått et godt fotfeste i det norske markedet, og selskapet kommer stadig med gode tilbud i både Economy Class og Business Class fra Oslo, via deres hjemmebase i Doha og ut i verden. Vi vet at flere av våre lesere er medlem i Qatar Airways sitt bonusprogram Privilege Club. I det siste har det skjedd noen endringer i dette programmet og dem vil du finne beskrevet nedenfor:

Endring av opptjening av Qmiles og Qpoints
Allerede fra 6. april ble opptjeningen av Qmiles i følge Qatar Airways sin mail til medlemmene endret for klassene Business Flexi, Economy Flexi, Economy Value og Economy Saver. (Booking klassene C, H, L, V og Q.) Vi har sammenlignet billettklassene og opptjeningen. Alle tallene gjelder for en flight med Qatar Airways mellom Oslo og Doha.

Qpoints endringer tabell

Som man ser for Qmiles, er bonusopptjeningen økt i 4 bookingklasser, mens den er redusert i 2 og uendret i 3.
For Qpoints, som er poengene som teller til høyere statusnivå, er det helt motsatt. 5 bookingklasser har fått redusert opptjening, mens bare 3 har fått økt opptjening. Bare en klasse er uendret.

Endring av minimumsopptjening
Fra 1. juli annonserer selskapet at de øker minimumsopptjeningen (gjelder for de korteste rutene) fra 300 til 500 Qmiles.

Endring av rekvalifiseringskrav
Videre annonseres det at det skal bli lettere å opprettholde opptjent status i Privilege Club. Det vil si at det vil trengs mindre poeng for å rekvalifisere seg enn å oppnå status første gang.

Q priv cl requal

Som man ser av tabellen trenger man 15 Qpoints mindre for å rekvalifisere seg for Silver status, 30 Qpoints mindre for Gold, og 60 mindre for Platinum.

Endring av betingelser for oppgradering for poeng
Den siste endringen vi tar med i denne omgangen er at de billigste Economy Class-billettene ikke lenger vil være mulig å oppgradere til Business Class for poeng. Dette gjelder bookingklassene T, O og W.

Tabellen nedenfor viser hvor mange poeng som kreves for en oppgradering en vei mellom Oslo og Doha:

Qmiles upgrade

Vi gjør oppmerksom på at Qatar Airways ikke tilbyr First Class mellom Oslo og Doha, men gir et eksempel på hvordan forholdet vil være på andre ruter hvor First Class tilbys.

Guide til Qatar Airways Privilege Club
Vi har allerede laget en Guide til Privilege Club her på InsideFlyer. Denne er nå oppdatert med disse nye endringene. Du finner hele guiden på denne linken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *