Anbefaler lengre rullebane, men utsatt åpning

Denne siden kan inneholde links til partnere som støtter oss hvis du handler fra dem.

Avinor er i en samspillsfase med entreprenøren, AF Gruppen, om bygging av den nye flyplassen i Mo i Rana. Forhandlingene er i en avgjørende fase. Vi konstaterer nå at det ikke vil være mulig å utvide rullebanen fra 2.200 meter til 2.400 meter innenfor kostnadsrammen for prosjektet. Avinor anbefaler imidlertid at det bygges lang rullebane. Samtidig innser vi at åpningen av den nye lufthavnen for ordinær drift trolig må skyves til våren 2027.

– Avinor fikk i oppdrag av Samferdselsdepartementet å avklare om det er mulig å realisere en rullbaneforlengelse, fra 2.200 meter til 2.400 meter, innenfor den rammen som er bevilget for prosjektet. Vi innser nå at det ikke er rom for rullebaneutvidelsen innenfor den kostnadsrammen som er vedtatt. Men vi anbefaler likevel at det bygges en lang rullebane, og har innledet er dialog med Samferdselsdepartementet om dette, sier konserndirektør bærekraft, konsept- og infrastrukturutvikling, Thorgeir Landevaag.

Anbefaler statlig bevilgning

Avinors faglige anbefaling er at det bør bygges en flyplass med en rullebanelengde på 2.400 meter, samt sikkerhetsområder, for å få størst mulig effekt og regularitet ut av den nye flyplassen. Kostnaden for å utvide rullebanen fra 2.200 til 2.400 meter vil være inntil 150 mill. kr og må dekkes av staten dersom den skal realiseres.

– Det er Avinors anbefaling at spørsmålet om rullebanelengde avklares før oppstart av bygging. Når entreprenøren vet hvor lang rullebane som skal bygges, vil det være lettere å finne den optimale og mest kostnadseffektive måten å bygge den på, sier Landevaag.

Skyver på oppstartstidspunktet

Avinor har gjennom hele optimaliseringsprosessen vært opptatt av raskest mulig fremdrift i byggeprosjektet. Da Stortinget vedtok å bygge ny flyplass i Mo i Rana, ble det uttrykt en ambisjon om å ha flyplassen ferdigstilt i siste del av 2025. Gjennom den siste delen av planarbeidet, de forberedende anleggsarbeidene og optimaliseringsfasen vi er inne i, innser vi at det ikke vil være mulig å ha utbyggingsprosjektet ferdig før mot slutten av 2026.

Det er behov for fire barmark- og sommerperioder for hovedarbeidene. Ferdigstillelse i 2026 forutsetter at hovedarbeidene kan starte sommeren 2023.

– En ny flyplass har behov for en prøvedriftsfase før den kan tas i kommersiell bruk. Vi planlegger derfor ut ifra at lufthavnen kan ha sin offisielle åpning våren 2027. Det er en lei erkjennelse at flyplassen ikke ser ut til å kunne ha ordinær, kommersiell drift tidligere. Vi har all mulig interesse av å ha flyplassen i drift så raskt som mulig. Vi deler hele helgelandregionens utålmodighet. Vi håper selvsagt å kunne komme i gang med driften allerede i 2026. Men dersom byggearbeidene er ferdig i siste del av 2026, vil det være mest forsvarlig å bruke vinteren til prøvedrift og starte ordinær drift våren 2027, avslutter Landevaag.

De forberedende arbeidene på flyplassområdet er godt i gang og holder god fremdrift.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *