Offentliggjør SAS nye langruter denne uken?

Denne siden kan inneholde links til partnere som støtter oss hvis du handler fra dem.

I den siste tiden har ryktene gått i bransjekretser og på internettfora om at SAS veldig snart vil offentliggjøre nye langruter. Og det med god grunn. Flåten av langrutefly blir utvidet ytterligere neste år og SAS har lenge snakket om å satse mer på de lange rutene. Men hva blir destinasjonene? Og når blir de offentliggjort?

Et av de første spørsmålene som melder seg er: Hvor skal de nye rutene starte fra? Blir det hovedbasen i København som blir utvidet eller vil man forsøke å satse mere på å fordele trafikken til Oslo og Stockholm?

Ingen tvil om at København, også i forhold til størrelsen, er blitt opprioritert som såkalt hub. Det har skjedd av flere årsaker. For det første har det historisk vært mest naturlig for passasjerer fra de øvrige europeiske land å mellomlande i København. Det har tyskere, polakker, hollendere og franskmenn ganske enkelt vært mest vant til. Rutenettverket til og fra Europa er sterkt. Opplandet i hele Øresundsregionen er stort, med mange store internasjonale bedrifter. Og ikke minst, så gir det økonomisk god mening å samle sine operasjoner når man kun har et begrenset antall fly slik som SAS har. Kostnader til vedlikehold, reservedelslager, mannskap og øvrige operasjonelle ting vokser kraftig når man sprer operasjonene. Der er ganske enkelt stordriftfordele å hente ved å gjøre det slik.

Sett fra passasjerenes side, så er København også en langt mer smidig og behagelig lufthavn å skifte fly på end både Oslo og Stockholm.

Det vil enn videre være lettere å forsvare en sterk hub overfor konkurrentene, fremfor tre svake.

Nye ruter fra Norge og Sverige
Både svensker og nordmenn har dog i mange år følt seg oversett når det gjelder SAS sine langruter. Og senest har vi også sett at SAS satser litt mer på disse markeder. Om det har vært en suksess må tiden vise.

I fjor åpnet SAS den såkalte «oljeruten» fra Stavanger til Houston som flys med et innleid fly fra Privatair og som bare inneholder Business Class seter. Ingen tvil om at dette var en satsning. En satsning som hittil ikke ser ut til å være en suksess. Oljebransjen (som skulle være målgruppen for denne ruten) har siden da opplevd en historisk krise og reiseaktiviteten i denne bransjen har falt drastisk.

Det har også betydd at denne ruten har vært preget av kampanjepriser som er uhørt lave for et slikt produkt og i hvert fall langt fra hva som kan gjøre ruten til en god forretning for SAS. På kampanjer har SAS noen ganger solgt denne ruten til nesten like priser som økonomiklasse på andre ruter. Dessuten har antallet av EuroBonus-kampanjer med 50% rabatt også vært stort, hvilket vi ikke har sett på andre ruter.

Med andre ord har det tydeligvis vært ytterst vanskelig å få fylt opp dette flyet med passasjerer som vil betale normalprisen. Naturligvis er sommeren lavsesong for forretningsreisende, men regningene skal jo stadig betales og business class på nivå med økonomiklasse er ikke et sunnhetstegn, uansett tidspunkt på året.

Om tre uker flyr SAS for første gang på den nye ruten mellom Stockholm og Hong Kong. Her er det stadig alt for tidlig å gjette seg til hvordan denne ruten kommer til å gå.

At der har vært solgt kampanjebilletter til Hong Kong til under 3 000 kroner er ikke noe som er urovekkende. Det er helt normalt at man kjører kampanjer med veldig lave priser på nye ruter. Faktisk forventer jeg at der kommer flere av dem, også på andre nye ruter.

Men det er elementer som gjør det vanskelig å få suksess på Hong Kong ruten. For det første er tidspunktet for hjemreisen langt fra optimalt. En morgenavgang fra Hong Kong betyr at forretningsreisende skal «kaste bort» en hel dag på å reise, fremfor å reise om natten. Det koster en ekstra overnatting i Hong Kong, som generelt er kjent for å ha dyre hotellrom. Og kanskje aller viktigst, så gjør dette avgangstidspunktet at det ikke er særlig mange muligheter for å rekke SAS sin avgang om man skal fly inn fra andre asiatiske destinasjoner, om man da ikke vil ha en ekstra overnatting. Hong Kong er heller ikke noen stor Star Alliance-hub, og videre forbindelser med partnere i Star Alliance er sterkt begrenset.

Om disse faktorer får en negativ innflytelse på ruten må tiden vise. Det er som sagt alt for tidlig å spå om, men det er helt sikkert at det blir en utfordring. Avgangstidspunktet fra Hong Kong er langt fra optimalt.

At man så ytterligere «slynger» dette fly sammen med Stockholm-Chicago ruten, betyr at det dårlige tidspunktet i Hong Kong også får innflytelse på Chicago-ruten som nå har avgang samtidig med ruten fra København. Det betyr at man mister mange forbindelser videre fra Chicago, spesielt til Vestkysten av USA på grunn av det senere ankomsttidspunktet i Chicago.

Blir nye ruter offentliggjort i denne uken?
Som tidligere nevnt, så har ryktene i bransjen vært massiv den siste tiden og har tiltatt ytterligere de seneste dagene. Seneste rykter går på at SAS vil avsløre disse allerede på onsdag. Om det så er noe i disse ryktene må tiden vise. Men det gir meget god mening. Sommerferien er slutt, journalistene er tilbake på jobb og det gir SAS god tid til at forberede rutene og ikke minst å få noe positiv omtale etter de mange årene med krise.

En ting er dog sikkert. SAS kommer snart til å offentliggjøre planene for langrutene og hvordan de vil bruke den ekstra kapasiteten fra neste vår. Det tar tid å selge en ny rute, og da de allerede vet at de har kapasiteten er det ingen grunn til å vente for lenge. Dessuten har SAS teaset oss med disse nye rutene ganske lenge, så hvis de skal bevare troverdigheten skal det snart komme noen nyheter.

Hvilke nye ruter?
Det store 60 000 kroners spørsmål er så «Hvilke destinasjoner?». Her er der mange bud og gjett som florerer. Men la oss titte på noen facts og se på hva som taler for og imot de enkelte destinasjoner.

Miami kunne være en af de ruter, som SAS overvejer. Men hvor skal den afgå fra i Skandinavien?
Miami kunne være en av de rutene som SAS vurderer. Men hvor skal den starte fra i Skandinavia?

Miami
En av de destinasjonene som dukker opp igjen og igjen på ryktebørsen er Miami. Og det med god grund. Miami er den destinasjonen som ikke har direkte rute fra Skandinavia og som det er størst etterspørsel etter. Så sett ut fra passasjertall er denne ruten den mest opplagte. Spørsmålet er så om billettene kan selges dyrt nok til å få økonomi i ruten? Miami er primært en destinasjon for fritidsreisende, og her selges ikke så mange av de dyre business class billettene. Men med de riktige samarbeidsavtaler med cruise-selskapene og eventuelle tilbydere av pakkereiser, så kan det saktens være en destinasjon som SAS kan få suksess med. SAS har dessuten, på andre amerikanske destinasjoner, et samarbeid med American Airlines om videre forbindelser. Og nettopp American Airlines har en meget stor hub i Miami som kan transportere SAS-passasjerene videre til Caribia samt Mellom- og Sør Amerika. Også Star Alliance partneren Avianca har ruter fra Miami. Det burde ikke være noe problem å fylle flyene. Om man så kan få en høy nok pris, er et annet spørsmål.

Også Los Angeles er en af de ruter, som har stor efterspørgsel fra Skandinavien. Vil det blive en af SAS nye ruter?
Også Los Angeles er en av de rutene som har stor etterspørsel fra Skandinavia. Vil det bli en av SAS’ nye ruter?

Los Angeles
Den nest mest etterspurte destinasjonen fra Skandinavia er Los Angeles. SAS har hatt stor suksess med å fly til San Fransisco og Los Angeles kunne være en godt supplement til denne ruten. Her er det nok litt flere Business Class reisende enn til Miami, men stadig er spørsmålet om man kan selge nok av de dyre billettene. Dessuten vil man på en slik rute konkurrere direkte med Norwegian, som også har avganger til Los Angeles.

Dog er etterspørslen i markedet til både Miami og Los Angeles faktisk større enn til alle andre destinasjoner som SAS per nå flyr til. Bare med unntakelse av New York som inntar en klar førsteplass. Men stor etterspørsel er ikke nødvendigvis nok til at en ny rute blir en god forretning. Det krever også betalingsvillighet, fraktavtaler og ikke minst forretningsreisende.

Hvis vi ser litt lenger ned på listen over ikke betjente destinasjoner fra Skandinavia, så er det snakk om byer som Orlando, Delhi, Phuket og Boston. De tre første har jeg ikke noen tro på at SAS vil fly til.

Orlando er en ren turist destinasjon og det er ikke SAS interessert i. Betalingvilligheten er simpelthen for liten. Delhi har man prøvd uten suksess og visumkrav til India hjelper ikke til med å fylle flyene, selv om India er et land i stor vekst. Phuket er likeledes en ren turist destinasjon og prisene som tilbys på ruter til Thailand er for tiden historisk lave, hvilket gjør ruten uinteressant. Boston derimot kunne kanskje være en interessant mulighet.

Boston er en rimelig kort rute og kan med fordel kombineres med en længere for at udnytte flyene bedst muligt.
Boston er en rimelig kort rute og kan med fordel kombineres med en lengre for å utnytte flyene best mulig.

Boston
Boston er kanskje ikke det første valget for SAS og etterspørselen er også mindre enn alle SAS sine eksisterende langruter. Men det kan være flere ting som allikevel taler for denne destinasjonen. For det første er flytiden rimelig kort fra Skandinavia. Det betyr at man kan kombinere denne ruten med Miami eller Los Angeles og stadig fly disse to rutene med to fly. Miami tar cirka 10 timer hver vei og det gir bare to timer på bakken i begge ender av ruten, hvis man skal kunne operere med bare ett fly. Los Angeles tar omkring 12 timer og kan ikke flys med ett fly pr. døgn. Det er for lite til å ha en stabil operasjon og unngå forsinkelser. Derfor vil den passe godt sammen med en kortere rute, som for eksempel Boston. Å utnytte sine fly optimalt er helt nødvendig for å være et suksessfylt flyselskap i dag.

Østen?
Vil vi se ruter til Østen? Kanskje. Både Seoul og Ho Chi Minh er også byer som har vært omtalt på ryktebørsen. Begge disse byene har dog mindre etterspørsel enn Boston og ligger på mellom 75 – 85 000 passasjerer i året. Også Manila ligger på listen. Faktisk høyere enn både Seoul og Ho Chi Minh, men Manila ligger så langt vekk at det er akkurat på grensen av rekkevidden for SAS-flyene. Derfor vil denne destinasjonen kunne gi problemer på dager med motvind og dårlig vær. Det tror jeg ikke SAS satser på. Frakt er en stor del av en rutes omsetning og nettopp det kan bli et problem å ta med hvis der er restriksjoner på rekkevidden.

Hva velger SAS?
Hvis man ser på tallene for etterspørselen og hva der tilbys i markedet i dag, så er mit beste tips at SAS ser på Miami, Los Angeles og Boston. Men der er stadig mange usikre faktorer som kan spille inn. For eksempel vet jeg ikke noe om betalingsvilligheten, mulighetene for storkundeavtaler, fraktavtaler og så videre på de enkelte destinasjonene. Alt dette har stor innflytelse på økonomien i en rute.

Men Delhi har jeg ikke stor tro på at SAS vil prøve igjen. Man har allerede en Hong Kong rute mot øst som det skal arbeides hardt med å få rentabel og Seoul eller Ho Chi Minh vil være rimelig upløyd mark for SAS hvor man ikke har en salgsorganisasjon i forveien. Dessuten er etterspørselen mindre enn til de tre destinasjonene i USA. Fraktmengdene kan derimot godt være større.

Seoul og Ho Chi Minh City er også på listen over destinationer med stor efterspørgsel på Skandinavien.
Seoul og Ho Chi Minh City er også på listen over destinasjoner med stor etterspørsel fra Skandinavia.

Miami fra Oslo kunne jeg godt forestille meg blir en av rutene som snart offentliggjøres. SAS har lenge lovet nye langruter fra Norge og med konkurrenten Norwegians vekst på langruter, så tror jeg SAS også ønsker å sende et signal til det norske markedet om at de satser på Norge. Det norske innenriksmarkedet er tross alt et meget lukrativt marked for SAS. Og SAS har ved flere anledninger uttalt at de ser på nye langruter fra både Sverige og Norge.

Fra Sverige åpner det snart en rute til Hong Kong. Oppstarten har, ifølge våre kilder, vært vanskeligere enn forventet, så det kan kanskje legge en demper på SAS lyst til at satse mer på Stockholm på nåværende tidspunkt. I hvert fall inn til man ser hvordan det går med Hong Kong ruten.

Jeg tror det er stor mulighet for at vi ser en ny rute fra København også. Her kan den meget enklere slynges inn i den eksisterende utnyttelsen av flyflåten og dermed gjøre den mindre sårbar overfor forsinkelser. Eventuelt kan det være tale om at en ny destinasjon veksles mellom København, Stockholm og/eller Oslo, som man ser for eksempel ser Norwegian gjør. Med SAS store antall av avganger mellom de tre skandinaviske hovedsteder, så ville det faktisk gi god mening, men det passer dog dårlig inn i den strategien vi hittil har sett SAS ha på langrutene.

Uansett hvor SAS ender med at fly, så blir det en spennende tid vi går i møte i Skandiavia. Nye ruter betyr nye muligheter, og for forbrukerne så betyr det helt sikkert også lave priser i en periode, og med litt hell også god tilgjengelighet for bonusreiser.

Nye ruter skaper altid lidt røre i andedammen og giver lidt uro i markedet. Det er oftest til fordel for forbrukerne mens det sker.

Uansett blir det i hvert fall spennende å følge SAS’ planer på langrutene, og en ting er sikkert. Det kommer snart nyheter om dette.

Hvor tror du SAS åpner ruter til?

Kommenter gjerne i våret forum – klikk her for å gå til forumet

 

Fotos: SAS og gcmap.com

 

Kommentar

  1. ScottV sier

    Dette blir svært spennende å lese mere om. SAS er svært på overtid med å lansere disse nye langrutene, for så vidt jeg vet et helt år. Dette har vært lovet lenge, så forventningene om destinasjoner, og ikke minst fra hvilken base, er store for mange.
    I dag lanserte Norwegian nyheten om en ny langrute til Boston – (OSL), i USA, et av alternativene som det hadde vært et marked for for SAS.

    Dessuten er også flytype et interessant spørsmål. Mulig vi får se A430-er i fast trafikk hos OSL?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *