Avinors drone regler

Denne siden kan inneholde links til partnere som støtter oss hvis du handler fra dem.

Droner blir stadig mer populært, både til profesjonelt bruk og på hobbybasis. Droner gir mange muligheter, men kan også utgjøre en betydelig risiko for flytrafikken. Særlig rundt lufthavner kan en drone utgjøre en stor fare, og Avinor har nå utarbeidet detaljerte retningslinjer for hver enkelt lufthavn.

Avinor oppfordrer alle som skal fly en drone om å sette seg inn i det gjeldene regelverket.

– For fly som er i landing- eller avgangfasen, utgjør droner en særlig stor fare, ganske enkelt fordi de er så nærme bakken at droner utgjør en reell kollisjonsfare. Det er også grunnen til at det er forbudt å fly droner nærmere enn fem kilometer fra en lufthavn, med mindre man har avtalt dette med tårnet,

Kristian Løksa, kommunikasjonsjef i Avinor.

Betydelige konsekvenser

Den som flyr en drone er ansvarlig for bruken. Uforsvarlig bruk kan gi betydelige konsekvenser. Den største faren er muligheten for en ulykke, men uforsvarlig bruk kan også medføre betydelige konsekvenser for flytrafikken. Dersom f.eks en lufthavn må stenges fordi det er observert en drone i innflygingsområdet, kan det potensielt utløse et erstatningsansvar. Avinor vil politianmelde enhver sak hvor droner utgjør en fare for flytrafikken.

Avinors regler for hver enkelt lufthavn finner du her: Avinor.no/drone.

 

Kilde: Avinor

En drone er en fjernstyrt, ubemannet farkost. Det finnes både militære og sivile droner, og de operer både i luften, på bakken, på havet og under vann. Militære droner brukes til å samle etterretning av militær relevans og å bære og avfyre våpen, uten å risikere livet til egne soldater. Sivile droner brukes til mange ulike formål, som for eksempel hobbyfotografering og kommersielle videoproduksjoner.

Skillet mellom sivile og militære droner er uklart. Militære bedrifter er i dag ledende i utviklingen av droneteknologi, men leverer i tillegg til det miitære markedet også til det sivile. Flere sivile bedrifter leverer også droner og droneteknologi til det militære markedet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *