Trafikktall: Norwegian vokser og øker punktligheten

Norwegian Boeing 787 Dreamliner

Denne siden kan inneholde links til partnere som støtter oss hvis du handler fra dem.

10

Totalt 2 517 335 passasjerer valgte å fly med Norwegian i februar. Den totale trafikkveksten (RPK) økte med 11 prosent og kapasitetsveksten (ASK) økte med 15 prosent, mot 35 prosent i februar foregående år. Fyllingsgraden var på 81,5 prosent.

Endrer strategi fra vekst til lønnsomhet

Bjørn Kjos– Vi er godt fornøyd med passasjerveksten i februar, en periode som tradisjonelt er preget av lavere reiseaktivitet. Etter en periode med kraftig ekspansjon og betydelige investeringer avtar veksten og vi endrer strategi fra vekst til lønnsomhet. Med en styrket finansiell posisjon og reduserte kostnader framover, er vi godt rustet til å fortsette kampen om kundene, ikke minst på langdistanse, sier konsernsjef Bjørn Kjos i Norwegian.

Norwegian gjennomførte 99,3 prosent av de planlagte flygningene i februar og punktligheten var på 83,5 prosent (opp 8,8 prosentpoeng).

Tallene

Trafikkutvikling

Det totale antall passasjerer i februar 2019 var 2 517 335. Tilsvarende tall for 2018 var 2 330 006 og innebærer en økning på 187 329 (8%).

Sammenlignet med samme periode i fjor:

  • Tilgjengelige setekilometer (ASK) økte med 15%
  • Passasjerkilometer (RPK) økte med 11%
  • Fyllingsgraden gikk ned fra 84,3% til 81,5%
Februar Februar 2019 Februar 2018 Endring
   ASK (mill) 7 048 6 150 15 %
   RPK (mill) 5 743 5 182 11 %
   Fyllingsgrad 81,5 % 84,3 % – 2,8 pp.
   Passasjerer 2 517 335 2 330 006 8 %
Siste 12 måneder Februar 2019 Februar 2018 Endring
   ASK (mill) 101 883 75 433 35 %
   RPK (mill) 86 648 65 751 32 %
   Fyllingsgrad 85,0 % 87,2 % – 2,2 pp.
   Passasjerer 37 836 489 33 612 574 13 %

Billettinntekter

Billettinntekter per tilgjengelige setekilometer (RASK) er estimert til 0,26 for perioden. Dette er 1% ned i forhold til i fjor. Gjennomsnittlig flygelengde for konsernet økte med 1% sammenlignet med samme periode i fjor.

Februar Februar 2019 Februar 2018 Endring
   Yield 0,32 0,31 3 %
   RASK (mill) 0,26 0,26 -1 %

Punktlighet og regularitet

Norwegian gjennomførte 99,3% av sine planlagte flygninger i februar. 83,5% av flygningene gikk på rutetid.

Februar Februar 2019 Februar 2018 Endring
   Regularitet 99,3 % 98,9 % 0,4 pp.
   Punktlighet 83,5 % 74,7 % 8,8 pp.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *