Slik påvirker COVID-19 reiseplanene våre

Utsikt fra flyvindu

Denne siden kan inneholde links til partnere som støtter oss hvis du handler fra dem.

InsideFlyer har spurt mer enn 27 000 reisende om deres forventninger til reiselivsbransjen og deres vilje til å støtte opp bransjen gjennom koronakrisen. Nå er resultatene fra undersøkelsen klare.

Det internasjonale reisenettverket InsideFlyer har offentliggjort resultatene fra den første av flere spørreundersøkelser som er utført for å kartlegge forventninger og ønsker blant reisende verden over. Den første undersøkelsen, med mer enn 27 000 deltagere, avslører i hvilken grad reisende har blitt påvirket av COVID-19-restriksjoner, hvilke forventninger de har til aktørene i reiselivsbransjen og deres prognoser for de kommende månedene.

Mange har fått reiseplanene sine endret

Både fritids- og forretningsreisende har svart i undersøkelsen. 83% av de spurte sier at én eller flere reiser har blitt avlyst som en konsekvens av COVID-19, eller at en av deres reiser fram mot sommeren har blitt påvirket. Hele 90% oppgir av de er medlem av et lojalitetsprogram hos et flyselskap eller en hotellkjede. Nesten halvparten (40%) av de som svarte i undersøkelsen har også toppstatus i minst ett bonusprogram. Disse anses derfor for å være lojale og viktige kunder.

Lojalitet må gå begge veier

45% av fritids- og forretningsreisende som har svart i undersøkelsen mener at flyselskapene og hotellenes lojalitetsprogrammer bør tilby utvidet elitestatus for sine medlemmer, på tross av redusert reisevirksomhet. 27% mener også at bransjen bør være fleksible når det gjelder å tillate gebyrfrie avbestillinger.

Lufthansa Business Class

Kundene er klare til å støtte reiselivsbransjen

Over halvparten av de spurte (60%) sier at de enten vil bestille samme reise som de har måttet avbestille så snart som mulig, eller reise enda mer for å kompensere for avbestilte reiser. Meningene om når dette vil skje er imidlertid delte. 66% av deltagerne mener det vil ta opp til seks måneder før reiseaktiviteten er tilbake til det normale. 29% mener at det vil ta enda lengre tid. Flertallet av de spurte (53%) at de anser en lemping av myndighetenes restriktive reiseråd som en positiv indikator.

På spørsmålet om hvordan man ville støtte reiselivsbransjen gjennom krisen, svarte 59% at de allerede var i ferd med å bestille reiser for høsten og vinteren 2020. Forutsetningen er imidlertid at flyselskap og hoteller er villig til å gi full refusjon om reisen avbestilles.

– Vi skal tilbake til normale tilstander

– COVID-19 har hatt en betydelig innvirkning på livene til (hyppige) forretnings- og fritidsreisende, som ofte anser reisene sine som «essensielle» for næringsvirksomhet eller utferdstrang. Selv om reiseaktivitet for øyeblikket er på et bunnivå, viser undersøkelsen at kundene fortsatt har et sterkt ønske om å reise, sier Amy Riedeman, som er global markedsføringssjef for InsideFlyer. – Vi tror dette oppdemmede behovet vil føre til at etterspørselen etter reiser vil samsvare med tilgjengeligheten når restriksjonene oppheves og man igjen kan reise som normalt. Vi kommer til å fly igjen så snart vi kan. Gitt begrensningene som nå foreligger regner vi med at etterspørselen vil øke i takt med at myndighetene lemper på restriksjonene. Dette innebærer at det vil komme en periode med kun de aller mest nødvendige reisene, før vi er tilbake til normalen.

Du finner alle resultatene fra spørreundersøkelsen her.

Foto: Steffen Hager

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *