Analysearbeidet for lufthavnstruktur i gang for Lofoten/Ofoten og Vesterålen

junit

Denne siden kan inneholde links til partnere som støtter oss hvis du handler fra dem.

Avinor lanserer i dag ulike alternativer som skal utredes videre.

I november ble det besluttet å ikke gå videre med Gimsøya-alternativet i Lofoten. Avinor vil utarbeide en regional analyse for Lofoten/Ofoten og Vesterålen, og prosjektet skal ferdigstilles innen 1. juni 2018.

– Analysen skal belyse effekten av samfunnsmessige forhold, planlagte vegtiltak, trafikale og operative forhold på eksisterende lufthavner, aktuelle og eventuelle ny flytyper og deres krav til rullebanelengder, forteller

Jon Sjølander, Konserndirektør for strategi, Avinor.

Under et informasjonsmøte på Sortland i dag, der kommuner og fylkeskommune er representert, la Avinor frem fem ulike alternativer som skal utredes videre. Disse er:

Nullalternativ – ingen endring

  1. Alle lufthavnene består og utvikles i lys av flyoperative muligheter/ økonomi.
  2. Ny stor lufthavn på Hadselsanden.  Leknes, Svolvær og Stokmarknes legges ned.
  3. Ny stor lufthavn på Hadselsanden. Svolvær og Stokmarknes legges ned. Leknes utvikles.
  4. Leknes utvikles. Svolvær og/eller Stokmarknes avvikles over tid.

Ved Andøya og Evenes vil det kun bli sett på trafikale forhold.

-Avinor vil nå utrede disse alternativene videre, og komme med en konklusjon og anbefaling innen 1. juni 2018. Lufthavnstrukturen skal vurderes i et langsiktig perspektiv og framtidig vegbygging vil stå sentralt. Det er for tidlig å spekulere i hvilke av alternativene som er best egnet og mest reelle. Avinor vil samarbeide nært med Statens Vegvesen, kommuner og fylkeskommuner i denne prosessen, avslutter Sjølander.

Kilde: Pressemelding Avinor

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *