Forfatter Rolf A. H. Gjerdsjø

Forfatter Arkiv for "Rolf A. H. Gjerdsjø".

Om Forfatteren

Småbarnsfar fra Drammen med stort reisebehov i jobb og stor reiselyst privat.

Siste aktivitet