Avinor får viktig rolle for integrering av droner i luftrommet i Norge

Denne siden kan inneholde links til partnere som støtter oss hvis du handler fra dem.

I regjeringens forslag til luftfartsstrategi foreslår regjeringen at Avinor blir leverandør av informasjonstjenester for dronetrafikkstyring.

Dette handler om å få en sikker integrering av droner i luftrommet i Norge.

Avinor vil være en pådriver for å legge til rette for fremtidig bruk av droner i transport av varer og folk i Norge. Da trengs det også trygg styring av trafikken i lufta. Vi er veldig fornøyd med å bli vist tillit og tildelt oppgaven for dette.

Abraham Foss., konsernsjef i Avinor.

I stortingsmeldingen går det frem at Regjeringen vil legge til rette for at konseptet U-space for dronetrafikkstyring kan etableres i Norge, og at Avinor skal utpekes som ansvarlig tjenesteyter av felles informasjonstjenester.

Denne klargjøringen vil bidra til at dronebransjen kan videreutvikles på en god måte. Samtidig legger det til rette for en sikker integrering av droner i luftfarten. Sikkerhet og tilrettelegging for dronebransjen er begge viktige områder for Avinor. Vi er derfor tilfredse med at Regjeringen anerkjenner dette, samt Avinor sin rolle i denne sammenhengen.

Abraham Foss., konsernsjef i Avinor.

Luftfarten er viktig, og Avinor-modellen skal videreføres

Luftfartsstrategien konstaterer at luftfarten er avgjørende for at folk og næringsliv kan utvikle seg over hele Norge. Det er positivt. Regjeringen uttaler at de vil videreføre Avinor-modellen med selvfinansiering og samfinansiering. De ønsker videre å sikre Avinor sine rammevilkår, som gjør selskapet i stand til å opprettholde- og videreutvikle et framtidsrettet desentralisert lufthavnnett.

Det er positivt at Regjeringen ønsker å videreføre Avinor-modellen. Kjernen i denne modellen er at inntekter fra den kommersielle virksomheten til Avinors største lufthavner er med og finansierer driften av de økonomisk ulønnsomme lufthavnene i distriktene, samt andre viktige samfunnspålagte oppgaver.

Abraham Foss., konsernsjef i Avinor.

Luftfarten kan bli en av de mest klimavennlige transportformene i fremtiden

Når det gjelder klima- og miljø, uttaler Regjeringen at luftfarten kan bli en av de mest klimavennlige transportformene i fremtiden når bransjen har blitt omstilt til fossilfrie alternativer.

Bærekraftig omstilling av luftfarten er et viktig og langsiktig arbeid, som krever tett samarbeid mellom myndighetene og luftfartsbransjen. For å lykkes med omstilling til fossilfrie løsninger, samtidig som bransjen skal være økonomisk bærekraftig, er det viktig at man tar i bruk «gulrøtter» i tillegg til «pisk» som virkemidler. I dag benyttes mest «pisk» i form av avgifter som virkemidler. Avinor ser frem til å jobbe sammen med myndighetene for å sikre at den grønne omstillingen i luftfarten kan gjennomføres uten å redusere passasjergrunnlaget og den økonomiske bærekraften i luftfarten. Selskapene i luftfarten må ha inntekter og overskudd som kan betale for de grønne investeringene. Og Avinor-modellen er avhengig av et godt passasjergrunnlag for å kunne finansiere lufthavn-infrastrukturen i hele landet.

Abraham Foss., konsernsjef i Avinor.

Bilde: Avinor/Catchlight fotostudio. Illustrasjonsfoto.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *