Avinor Flysikring først i Norden med nytt dronesystem

Denne siden kan inneholde links til partnere som støtter oss hvis du handler fra dem.

Dronebransjen er i rask utvikling, og nesten en halv million nordmenn eier en drone. Dette skaper en del utfordringer i luftrommet, spesielt rundt lufthavner hvor det er mange flybevegelser.

Avinor Flysikring gikk derfor i fjor ut på anbud om et nytt dronesystem for Norge. Dette blir det første dronesystemet i Norden.

Selskapet Frequentis fra Østerrike, med underleverandør Altitude Angel, er valgt som system leverandør av dronesystemet til Avinor Flysikring.

Vi er stolte av å kunne tilby et UTM-system som en av de første flysikringsleverandørene i Europa og den første i Norden. Regjeringen la i mars 2018 frem Norges dronestrategi hvor det blant annet heter at «Regjeringen vil legge til rette for å utvikle og ta i bruk løsninger for trafikkstyring av dronetrafikk og kommunikasjon med operatører, med mål om på sikt å få til full integrering av droner og annen lufttrafikk. Med denne anskaffelsen muliggjør vi dette.

Anders Kirsebom, administrerende direktør i Avinor Flysikring,

Med det nye dronesystemet tar Avinor Flysikring i bruk avansert teknologi for å sikrere kunne integrere droner i luftrommet. Kontrakten er på tre år, med opsjon på to års forlengelse, ett år av gangen. Kontrakten mellom Avinor Flysikring og Frequentis ble undertegnet av partene den 14. januar ved Avinor Flysikrings hovedkontor i Oslo.

Bruken av droner i luftrommet rundt lufthavner er økende og det forventes fortsatt vekst i de neste årene. Operatørene og brukerne av droner er en god blanding av profesjonelle aktører og de som kun flyr for egen hobby. Flere av disse er ikke kjent med oppbygningen av luftrommet eller hvordan de skal forholde seg til lufttrafikktjenesten. Systemet som nå er anskaffet er skreddersydd for håndtering av droner og dronebrukere.

Dronesystemet vil kunne håndtere den ubemannede luftfarten bedre enn i dag. Systemet virker «begge veier» slik at operatørene får lett tilgang til informasjon om regler, luftrom og kan forespørre tillatelser til flygninger i kontrollert luftrom. På motsatt side vil det bli vesentlig lettere for lufttrafikktjenesten å kunne betjene forespørsler, finne kontaktinformasjon, se planlagte flygninger og administrere luftrommet, sier

Axel Knutsen, programleder for droner i Avinor Flysikring.

Utrulling til Avinors lufthavner er planlagt i løpet av 2020. Kontrolltårnenhetene ved Tromsø, Bodø og Kristiansund er utvalgt som testenheter. Etter hvert skal dronesystemet rulles ut på totalt 18 lufthavner i Norge.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *