Svak nedgang i flytrafikken i 2015

Denne siden kan inneholde links til partnere som støtter oss hvis du handler fra dem.

Januar er måneden for oppsummeringer og sammenligninger år-over-år. Så også for Avinor. I en pressemelding forteller de at det i sum reiste drøye 50 millioner passasjerer til eller fra en av Avinors 46 lufthavner i året som gikk. Dette er en nedgang på 0,2 prosent sammenlignet med året før. For Oslo Lufthavn endte årstallet på 24 678 195, en økning på 17 prosent sammenliknet med 2014.

Trafikken på innland gikk i 2015 ned med 1 prosent, mens utenlandstrafikken fortsatte å øke og steg med 1,5 prosent sammenlignet med året før. For utenlandstrafikken ser man en økning i passasjerer fra Storbritannia og USA da det er økt interesse for Norge som destinasjon for fritidsreiser. Derimot ser man at antallet passasjerer som reiste med charter gikk ned med hele 11,8 prosent sammenlignet med 2014, og offshorerelatert trafikk hadde en nedgang på 11,7 prosent. Dette er store nedganger som påvirker totalen negativt.

Når vi ser på de største lufthavnene er det selvfølgelig flest reisende over Oslo Lufthavn med nær 25 millioner passasjerer (24 678 195) i 2015. For OSL er det en økning på 1,7 prosent, der utland øker mest med 3,1 prosent, mens innland øker med marginale 0,1 prosent. Derimot viser alle de tre andre store lufthavnene nedgang. For Bergen lufthavn Flesland viser tallene drøyt 6 millioner passasjerer i 2015 (6 020 866), en nedgang på 3,2 prosent. Totalt 4,3 millioner passasjerer (4 352 721) reiste til eller fra Trondheim lufthavn i 2015, en nedgang på 1,4 prosent, mens den største nedgangen med hele 4,7 prosent ser vi hos Stavanger Lufthavn med 4,5 millioner passasjerer (4 501 368).

Avinor antar at trafikktallene for 2016 vil være nokså like i år som i fjor, med mulighet for en liten økning. Dette avhenger selvsagt at den generelle markedssituasjonen, og vil også bli påvirket av en eventuell ny avgift. Nedgangen i oljesektoren fortsetter å påvirke flytrafikken på de lufthavner som har mye offshoretrafikk og oljerelatert reisevirksomhet. Norsk luftfart har ikke opplevd trafikknedgang siden 2009, den gang som konsekvens av finanskrisen. Vi har imidlertid vært klar over at den dels kraftige trafikkveksten vi har hatt de siste årene måtte flate ut på et tidspunkt, så vi er godt forberedt på dette. Kapasitetsøkende tiltak som utbyggingen ved blant annet Oslo Lufthavn, Bergen lufthavn Flesland og Stavanger lufthavn Sola, vil føre til en positiv trafikkutvikling, mest sannsynlig fra 2017.

Dag Falk-Petersen, konsernsjef i Avinor

Og for første gang skyver Norwegian SAS ned fra tronen som «kongen på haugen» på Oslo Lufthavn. Norwegian fraktet 10 016 401 passasjerer til og fra Gardermoen i fjor, mens SAS fraktet 9 815 649 passasjerer. Norwegian passerte med andre ord sin argeste konkurrent med 200 752 passasjerer. I Avinor bekrefter man at dette er en aldri så liten historisk hendelse: Aldri noen gang siden SAS ble etablert i 1946 er selskapet blitt forbigått av en konkurrent på det som har vært landets hovedflyplass.

Som vi skrev om tidligere i dag meldte både SAS og Norwegian økning i sine antall reisende i 2015. Det er tydelig at økningen for begge disse selskapene er hentet i utlandet, og ikke i Norge gitt at det er en nedgang og at disse to aktørene dominerer det norske markedet. Vi i InsideFlyer.no er spent på om trafikktallene for 2016 øker med endringene vi ser og har sett i dagens marked. Det har blitt større konkurranse med økt kapasitet både hos flyselskapene og på lufthavnene, flere aktører på stadig flere lufthavner og lavere oljepris. Men om dette kan kompensere for en eventuell ny passasjeravgift og andre politiske reguleringer, vil tiden vise. Vi skal i alle fall gjøre vårt beste for å hjelpe deg med å finne både reiselyst og de beste tilbudene som finnes i markedet. Følg med her på InsideFlyer.no og på forumet vårt for den beste og sikreste informasjonen.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *