Store endringer på gang i Flying Blue

Denne siden kan inneholde links til partnere som støtter oss hvis du handler fra dem.

KLM og Air France lojalitetsprogram Flying Blue skal gjennom betydelige endringer neste år. Hele programmet omarbeides, og både måten du opptjener og bruker poeng, og hvordan du kvalifiserer deg til elitestatus vil bli annerledes enn det er i dag.

Programdirektør i Flying Blue, Derrick Merkus, sier i en kommentar til InsideFlyer at «Flying Blue Reinvented» skal bli både enklere og mer gjennomsiktig for medlemmene. I denne artikkelen tar vi en titt på endringene og forskjellene mellom dagens lojalitetsprogram og det nye programmet som lanseres 1. april 2018.

Flying Blue Reinvented

Forenkling av poengsystemet

I følge Merkus er ikke poengsystemet i dagens Flying Blue-program gjennomsiktig og lett å forstå. Spesielt forskjellen mellom statusgivende poeng og poeng som kan brukes til nye flyreiser har skapt forvirring for medemmene. – Når du kjøper en flybillett har det ikke vært opplagt hvor mange poeng du faktisk tjener, sier Merkus.

I det nye lojalitetsprogrammet skiller man mellom «award miles» eller poeng som kan brukes til nye flyreiser (RDM), og «level miles» eller statusgivende poeng (EQM). Poeng som betalingsmiddel vil heretter bare bli kalt «miles» i Flying Blue. Som forventet og i tråd med utviklingen i flybransjen vil poengopptjening i Flying Blue nå bli omsetningsbasert. Du opptjener poeng etter hva du har betalt for billetten i henhold til følgende opptjeningsregler:

  • Flying Blue Ivory: 4 miles per €
  • Flying Blue Silver: 6 miles per €
  • Flying Blue Gold: 7 miles per €
  • Flying Blue Platinum: 8 miles per €

Poengopptjening beregnes ut ifra billettprisen fratrukket offentlige skatter og avgifter. Dersom du booket flybillettene i en annen valuta enn Euro vil opptjeningsgrunnlaget konverteres til Euro når bookingen gjennomføres. I Air France og KLMs bestillingsportaler vil man kunne se hvor mange poeng den enkelte billett gir når man bestiller.

Tabellen over gjelder for alle flygninger som opereres av Air France, KLM, KOP! eller Joon. For flygninger med andre flyselskaper i Skyteam vil de gamle opptjeningsreglene basert på avstand og bookingklasse fortsatt gjelde.

I tillegg til selve flyreisen kan Flying Blue-medlemmer også opptjene poeng på ekstratjenester som ekstra bagasje, måltider, Economy Comfort-sete og oppgraderinger. Du vil derimot ikke opptjene poeng på eventuelle bestillings- eller betalingsgebyrer.

Poengsaldoen for eksisterende medlemmer fra 31. mars 2018 vil bli overført én til én til 1. april 2018.

Nå elitestatus med Experience Points

Dagens modell hvor man kunne kvalifisere til høyere medlemsnivå med statusgivende poeng eller kvalifiserende flygninger forsvinner også. I det nye Flying Blue-programmet er det Experience Points, forkortet XP, som gjelder.

I motsetning til hva mange hadde ventet på forhånd kommer ikke opptjening mot høyere medlemsnivå til å bestemmes av billettprisen. Mange fryktet nok at opptjening til elitestatus også ville bli omsetningsbasert i likhet med for eksempel Delta Airlines. Skymiles-programmet har nemlig omsetningskrav for de forskjellige medlemsnivåene. I stedet vil Experience Points i Flying Blue kun beregnes ut ifra kabinklasse og reisedistanse. Dette ligner på betingelsene for British Airways’ Executive Club Tier Points eller Cathay Pacifics Marco Polo Club Points, men med en stor forskjell. I Flying Blue beregnes XP uavhengig av bookingklasse.

– Vi verdsetter alle passasjerer som flyr med oss, sier Derrick Merkus. – Det nye systemet er mer lettforståelig og gjennomsiktig. Det vil ikke være nødvendig å sjekke hver eneste flyreise med kalkulator for å finne ut hvor langt unna neste medlemsnivå er og du behøver ikke å vite hvilken bookingklasse billetten din er i.

Opptjeningstabellen for Experience Points vil se slik ut:

XP scale

Type of flight

Travel cabin

Domestic

(Examples: Paris-Toulouse, Atlanta-New York)

Medium-haul

< 2,000 Miles

(Examples: Paris-Naples, Amsterdam-Geneva)

Long-haul

≥ 2,000 Miles

< 3,500 Miles

(Examples:

Paris-Lagos, Amsterdam-Dubai)

Long-haul ≥ 3,500 Miles < 5,000 Miles

(Examples:

Paris-New York, Amsterdam Nairobi)

Long-haul

≥ 5,000 Miles

(Examples: Paris-Shanghai, Amsterdam-Los Angeles)

Economy 2 XP 5 XP 8 XP 10 XP 12 XP
Premium Economy 4 XP 10 XP 16 XP 20 XP 24 XP
Business 6 XP 15 XP 24 XP 30 XP 36 XP
La Première 10 XP 25 XP 40 XP 50 XP 60 XP

Tabellen over vil gjelde for alle flygninger som flys av et flyselskap i Skyteam. Forholdet mellom hvor mange poeng du får i de forskjellige kabinklassene er konstant uavhengig av reisens lengde.

Kvalifisering og nye kvalifiseringsperioder

For å oppnå elitestatus må Flying Blue-medlemmer opptjenende følgende antall poeng:

  • Silver: 100 XP
  • Gold: 180 XP
  • Platinum: 300 XP

Fra 1. april 2018 endres ikke bare kriteriene for medlemsnivå, men også opptjeningsperioden. I stedet for at opptjeningsperioden følger kalenderåret slik som i dag, vil perioden nå starte den dagen du oppnår et nytt medlemsnivå. Så snart du oppnår et nytt nivå vil XP-saldoen nullstilles og en ny 12-måneders opptjeningsperioder starter. Overskytende Experience Points vil bli overført til den nye perioden. Du beholder det nye medlemsnivået ditt i 15 måneder. Dersom du ikke klarer å opprettholde medlemsnivået gis du en såkalt «myk landing» som innebærer at du ikke rykker ned mer enn ett nivå.

Eksempel:
Et Ivori-medlem når 120 XP 5. juli 2018. Kravet for Silver-medlemskap er 100 XP. Fra 5. juli vil medlemmet ha Silver-status i 15 måneder fra slutten av inneværende måned, altså fram til 31. oktober 2019. De overskytende 20 XP-poengene overføres til den nye perioden som gjelder fram til 5. juli 2019. Medlemmet må opptjene 80 XP i løpet av den neste perioden på 12 måneder for å opprettholde Silver, eller opptjene 160 XP for å rykke opp til Gold.

Det er med andre ord ikke nok at opptjener forskjellen i XP fra et medlemsnivå til neste medlemsnivå. Fra Silver til Gold må du tjene 180 XP og ikke 80.

Det er ellers ingen endringer i fordelene de ulike nivåene gir.

Flying Blue medlemskort

Overgang i 2018

I de første tre månedene av 2018 er det dagens program vil gjelde både for opptjening av poeng og kvalifisering til elitestatus. Elitestatus opptjent før 31. mars vil bli overført til det nye programmet som lanseres 1. april. Opptjente level miles og kvalifiserende flygninger vil bli konvertert til det nye programmet. 1000 level miles vil bli konvertert til 5 XP, mens en kvalifiserende flygning vil bli konvertert til 7 XP. Den høyeste av de to vil være grunnlaget for XP-saldoen din pr. 1. april. I følge Flying Blue vil denne omregningen alltid komme kunden til gode.

Slutt for sonebaserte bonusbilletter til fast pris

Det er ikke bare måten man opptjener poeng som endrer seg, fra 1. juni kommer det også nye vilkår for å bruke poeng. I dag prises Classic Awards i henhold til faste priser basert på soner og for å kunne booke disse må det være tilgjengelig billetter for bonusuttak. Selv om det er mulig å kjøpe en billett til en bestemt flygning betyr det med andre ord ikke nødvendigvis at den samme billetten kan kjøpes for poeng. Flex Awards lar deg kjøpe en hvilken som helst flygning med poeng, men til en langt høyere pris enn Classic Awards.

I nye Flying Blue vil det ikke lenger være faste priser baserte på soner slik som i dag. På samme måte som med en betalt billett vil prisen variere fra rute til rute, og en billett fra Amsterdam til New York vil ikke nødvendig koste det samme som Amsterdam til Los Angeles. Det vil sannsynligvis heller ikke være mulig å legge til tilslutningsfly uten tillegg i prisen. I dagens program vil en bonusbillett med DUS-AMS-JFK-BOS koste det samme som AMS-JFK siden begge reisene er fra sone Europa til sone Nord-Amerika.

I det nye programmet vil det være mulig å booke et hvilket som helst ledig sete med bonuspoeng hos Air France, KLM, HOP!, Joon og Transavia. Prisingen av billettene vil være mer dynamisk enn i dag. Poengreiser vil ha en minstepris som kan øke basert på ulike parametere. Prising av bonusbilletter vil ikke være bundet én-til-én med prisen av en vanlig betalt billett. Flying Blue garanterer at det vil være billetter tilgjengelig for minsteprisen, men at enkelte datoer kan ha høyere pris.

Promo Awards

Den populære ordningen med Promo Awards vil fortsette å eksistere. I hver kampanjeperiode vil utvalgte reisemål selges til redusert pris. Kampanjeprisen vil være den vanlige minsteprisen fratrukket en prosentvis rabatt som kan variere fra kampanje til kampanje.Flying Blue Promo Awards

Miles and Cash

Helt nytt er muligheten for å delbetale en bonusbillett med penger. Denne endringen kommer også 1. juni. Med Miles&Cash kan du velge å betale 12,5% eller 25% av poengbeløpet med penger. Prisen for denne tjenesten vil variere, men skal alltid være et rimeligere alternativ enn å kjøpe poengene man mangler.

Booking av bonusreiser til nye eller gamle priser

De nye satsene for poenguttak gjelder fra 1. juni 2018. Fram til da kan du booke bonusreiser til dagens satser, også for reiser som starter etter 1. juni. Mot slutten av første kvartal 2018 vil de nye satsene for poenguttak være klare slik at man har god tid til å vurdere om man vil bruke poengene etter det nye eller det gamle systemet.

Analyse

Når det kommer såpass store endringer i bruk og opptjening av poeng, og kvalifisering til elitestatus, vil mange spørre seg om endringene er til det bedre eller til det verre. Det er ikke noe absolutt svar på dette, men personlig tror jeg ikke vilkårene for opptjening og kvalifisering til elitestatus blir dårligere. Det kommer mye an på om du er typen som flyr sjelden med dyre økonomi- eller business class-billetter, eller om du flyr mye på billige billetter.

Konsekvensen for bonusuttak er det vanskelig å si noe om så lenge de nye satsene for bonusreiser ikke er kjent. Det vil også bli vanskelig å sammenligne med dagens modell siden de faste soneprisene faller bort og siden prisene vil variere er det heller ikke mulig å tallfeste en eventuell devaluering. Det gjenstår også å se hvor god tilgjengeligheten faktisk er for de billigste bonusbillettene. Tradisjonelt har en av de beste bruksområdene for Flying Blue-poeng vært reiser innen Europa hvor det har vært dyrt å kjøpe ordinære billetter.

Videre følger noen eksempler.

Opptjening av poeng

AMS-GVA for €99. Med det billigste billettene tjener du i dag 25% av minimumsatsen på 750 miles, eller 375 miles for en tur/retur som Ivory-medlem. Siden billettprisen uten skatter og avgifter bare utgjør €54 sitter du bare igjen med 216 miles i det nye programmet. For en den samme billetten booket i klasse R/E for €175 er nettoprisen €130. Da vil du tjene 520 miles etter de nye satsene, men fortsatt kun 375 miles etter gjeldende regler.

AMS-DXB i økonomi med bookingklasse R (25% opptjening) for €650 vil ha et opptjeningsgrunnlag på €400. Etter både gamle og nye satser vil dette gi cirka 1600 miles, men finner det billigere billetter enn dette kommer du dårligere ut i det nye programmet.

AMS-CUR i World Business Class til €1595 har et opptjeningsgrunnlag på €1241. I bookingklasse Z vil du i dag opptjene 12172 miles, mens du sitter igjen med bare 4964 miles med de nye satsene.

AMS-JFK i World Business Class med en billettpris på €6534 i bookingklasse C og et opptjeningsgrunnlag på €6100. Et Ivory-medlem vil med dagens program opptjene 12736 miles og 24400 poeng fra 1. april 2018. I bookingklasse Z med en netto billettpris på €3350 vil opptjening i dag være 9098 miles mot 13400 miles i det nye programmet.

Kort oppsummert: med mindre du kjøper billetter til fullpris eller tilnærmet fullpris vil du tjene mindre poeng for uttak av nye reiser enn du gjør i dag. Selv med Business Class-billetter i bookingklasse Z kan du oppleve lavere opptjening. Billettpriser er ikke nødvendigvis direkte knyttet til reiseavstand så det vil variere fra rute til rute hvor stor forskjellen vil være.

Kvalifisering til elitestatus

Hvis du bare flyr økonomiklasse innen Europa vil du måtte ha hhv. 20, 36 eller 60 flyturer for å nå Silver, Gold eller Platinum. For Silver og Gold vil dette være en økning i forhold til dagens krav. På kortere interkontinentale flygninger (for eksempel Amsterdam til Dubai), vil du måtte ha hhv. 13, 23 eller 38 flygninger. Flyr du til New York må du ha fem tur/retur flygninger for Silver, ni for gold og 15 for platinum.

For Flying Blue-medlemmer som utelukkende flyr innen Europa i økonomiklasse vil det bli vanskeligere å kvalifisere til Silver og Gold. For de som flyr på langdistanserutene i økonomiklasse og som i dag ikke greier å kvalifisere seg på level miles vil det bli lettere. Det er et klart skifte i retning av at langdistansepassasjerer får flere fordeler.

Det nye programmet vil også være mer attraktivt for passasjerer som kommer fra en annen by i Europa og skal videre med en langdistanserute fra Amsterdam. Hvis du for eksempel flyr LHR-AMS-PVG trenger du bare tre tur/retur-reiser for å nå Silver-nivå. Med dagens opptjening vil trenge fire tur/retur-reiser. Skal du videre fra Amsterdam til en annen europeisk destinasjon er det ingen forskjell fra dagens program. For kortere langdistanseruter, som for eksempel New York, må du har tre tur/retur-flygninger pluss en tur/retur Amsterdam. For å nå Gold eller Platinum vil du alltid trenge færre flygninger.

Det vil derimot ta lengre tid å kvalifisere seg til Gold eller Platinum fra Ivory-nivå.

Eksempel:

Et Flying Blue-medlem har fire reiser i måneden innen Europa. Med dagens program ville han nådd medlemsnivå Silver innen utgangen av april 2018 og Gold innen august 2018. Denne statusen ville vært gyldig fram til mars 2020. I det nye programmet vil det samme medlemmet nå Silver i mai 2018 hvorpå poengsaldoen for Experience Points settes tilbake til 0. Silver-statusen vil være gyldig fram til august 2019 og ny kvalifiseringsperiode vil være ute mai 2019. Først ni måneder senere, i januar 2019, vil vedkommende nå Gold-nivå, som da vil være gyldig ut april 2020. Flyr du mest på de kortere rutene er det med andre ord vanskeligere å bygge seg opp til høyere status når du starter fra scratch, siden poengsaldoen nullstilles når du når Silver. Flyr du mest langdistanse blir det derimot lettere.

Det er også verdt å merke seg at innenriksflyvninger alltid gir 2 XP. Det gir mening for en innenriksflyvning i Frankrike eller Italia, men det er dårlig nytt for reisende som flyr innenriks i USA eller Kina. Avstandene har gjort at man fram til nå, i alle fall høyere kabinklasser, har hatt grei opptjening på ruter her. Nå vil derimot en flyvning fra JFK-LAX sidestilles med en flyvning fra Toulouse til Paris. Dette vil nok gjøre Flying Blue mindre attraktivt for medlemmer som for eksempel er bosatt i USA. Flying Blue er tydelig i å belønne passasjerer som flyr med Air France eller KLM.

Dette gjør det også vanskeligere å gjøre gode «segment runs» siden disse ofte innebærer billige flyvninger innenriks i Frankrike, Italia eller Spania.

Konsekvenser for meg medlemmer som kvalifiserer med level miles

For å finne ut hvilke konsekvenser innføringen av Experience Points får for medlemmer som kvalifiserer på level miles, har vi sammenlignet hvor mange flygninger som er nødvendig for å kvalifisere til de forskjellige medlemsnivåene på fire ulike ruter.

Geneva 25% 50% 75% 100% 250% XP XP EBC
Silver 134 67 45 34 14 20 7
Gold 214 107 72 54 22 36 12
Platinum 374 187 125 94 38 60 20

 

Dubai 25% 50% 75% 100% 125% 150% 175% XP Eco XP WBC
Silver 32 16 11 8 7 6 5 13 5
Gold 50 25 17 13 10 9 8 23 8
Platinum 88 44 30 22 18 15 13 38 13

 

New York 25% 50% 75% 100% 125% 150% 175% XP Eco XP WBC
Silver 28 14 10 7 6 5 4 10 4
Gold 44 22 15 11 9 8 7 18 6
Platinum 77 39 26 20 16 13 11 30 10

 

Shanghai 25% 50% 75% 100% 125% 150% 175% XP Eco XP WBC
Silver 19 10 7 5 4 4 3 9 3
Gold 29 15 10 8 6 5 5 15 5
Platinum 51 26 17 13 11 9 8 25 8

På korte flygninger vil det bli mye lettere å kvalifisere seg med XP sammenlignet med dagens level miles, men det er det nok uansett ikke mange som gjør.

På de kortere langdistanserutene vil det bli lettere å kvalifisere til høyere medlemsnivåer for billetter som i dag gir 25-50% opptjening. Litt uventet er det da at passasjerer med dyrere økonomiklassebilletter nå må fly mer for å kvalifisere. Det har også blitt lettere å kvalifisere for Business Class-billetter i alle prisklasser.

Det samme gjelder også for andre langdistanseruter. To ganger tur/retur til New York i Business Class er nok til å gi medlemsnivå Silver.

Konklusjon

Endringene i Flying Blue er omfattende, både når det gjelder bruk og opptjening av poeng, og kvalifisering til høyere medlemsnivåer. Som forventet omfatter endringene også poengopptjening basert på billettpris. Dette betyr sannsynligvis slutten for milage runs i Flying Blue, med mindre du flyr med en Skyteam-partner som fortsatt har avstandsbasert opptjening. Rabatterte Business Class-billetter vil også gi dårligere poengopptjening enn tidligere.

Overgangen fra Level Miles og kvalifiserende flyvninger til Experience Points er en forbedring for reisende med billige økonomiklassebilletter og i World Business Class. Har du en dyrere billett i økonomiklasse må du derimot fly mer med det nye systemet.

For å vurdere hvordan dette påvirker muligheten til å ta ut bonusreiser må vi vente til slutten av første kvartal neste år når de nye prisene legges ut. Det gjenstår også å se hvordan tilgjengeligheten på de billigste billettene faktisk vil være og hva man må ute med for dyrere billetter. Mulighet for å delbetale med poeng og penger, men om det lønner seg eller ikke kommer helt an på hva man må betale for poengene. Heldigvis har Flying Blue gitt oss god tid til å booke bonusreiser etter dagens priser.

Du kan lese mer om det nye programmet på explorefurther.flyingblue.com.

Den artikkelen er oversatt fra en artikkel av The Flying Dutchboy for InsideFlyer.nl.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *